Защита на личните данни

Политика за поверителност

Общи условия

Политика за защита на личните данни на Полиграфия инфо ООД
Ние разбираме, че личните Ви данни и защитата на информацията, която споделяте с нас, е изключително важна. Затова и нашата Политика за защита на личните данни описва как обработваме данните Ви и какви са мерките, които предприемаме, за да ги защитим. Обяснява и къде и как събираме Ваши лични данни, както и кои са правата Ви спрямо цялата информация за Вас, която съхраняваме.
Настоящата политика се отнася за Вас, в случай че ни предоставяте лични данни в търговски обект, по телефона (чрез обаждане или SMS), онлайн, по пощата или чрез куриер, през социалните мрежи, в корпоративен или промоционален уебсайт, през мобилно приложение или по друг начин. Политиката ни за защита на личните данни е израз на нашата готовност да защитаваме личната Ви информация и се прилага от Полиграфия инфо ООД (за повече информация, погледнете по долу раздел Кои сме ние?).

1. Кои сме ние?
Когато казваме „ние“ или „нашето/ нашите/ нашата/ нашият“ в рамките на настоящата Политика за защита на личните данни, имаме предвид юридическо лице:
Полиграфия инфо ООД със седалище и адрес гр. София, ж.к. Банишора, бул. Г. Столетов, бл.16, вх.А, ет.10, ап.37, ЕИК: 131480932, регистрирано по ЗДДС, тел: 0878 100 148, e-mail: info@polygraphy.info. 

2. Каква информация за Вас съхраняваме и обработваме?
Деца под 14 години могат да участват само със съгласието на родител/настойник. Съгласявайки се с тази политика, вие декларирате, че сте над тази възраст.

3. Цели, за които използваме данните, които ни предоставяте и основания за обработка?
В качеството си на Администратор на лични данни и за да можем да изпълним задълженията си по Общия регламент за защита на данните декларираме, че  можем да използваме Вашите лични данни за една, няколко или за всички цели, изброени по-долу:
Обработката на Ваши лични данни се основава на едно от следните условия:
Вие сте дали съгласие за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели;

4. С кого можем да споделяме Вашите данни?

4.1. С наши партньори и/или доставчици
Работим с партньори и доставчици, които също могат да обработват Вашите лични данни от наше име, но само в случай че отговарят на нашите стандарти за съхранение, обработване и защита на данните! Такива партньори са:
Предоставяме им само информация, която е необходима, за да получите съответния продукт и/или услуга от нас, които Вие сте заявили или към които сте проявили интерес. Например, в случай че сте посочили, че се интересувате от маркетингова информация от нас и/или от наши партньори, е възможно да виждате рекламни съобщения за нашите продукти и/или услуги в уебсайтове, които посещавате.

4.2. Други организации или личности:
Можем да предоставим Ваши лични данни на други организации, при определени случаи. Например:
При всеки случай ще Ви информираме, преди да предоставим тези данни на трети лица. В случай че това е практически невъзможно, ще Ви информираме в най-кратък срок след като сме предоставили данните Ви на трети лица.

5. Международен трансфер на Вашите лични данни
Ако за цели, описани в настоящата Политика за защита на личните данни, се налага да извършим трансфер на Вашите лични данни към трета страна (друга от компаниите в рамките на нашата група или наш доставчик и/или партньор), чието централно управление се намира извън България, както и извън рамките на ЕС, Вие ще бъдете уведомени за това, както и за мерките, с които ще бъдат защитени Вашите лични данни. Прехвърлянето на данните Ви може да се осъществи въз основа на договор между нас и третата страна, по начин, одобрен от съответния регулаторен орган, както и по силата на външна договореност, одобрена от съответния регулаторен орган (напр. Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ - ‘Privacy Shield’ или др.).

6. Как ще получавате информация за нашите продукти и/или услуги?
Когато сте посочили изрично, че сте съгласни с това, с радост ще споделяме с Вас информация по имейл и/или телефон за нашите специални предложения, идеи, продукти и/или услуги, тогава, когато имаме какво да споделим с Вас.

В случай че не сте съгласни с това или искате да оттеглите вашето съгласие за получаване на имейли от нас, може да го направите по един от следните начини:

7. Какви са Вашите права във връзка с данните Ви и как може да ги упражните?

7.1.  Достъп до и корекция на Вашите лични данни

7.2. Право да изтрием личните Ви данни
Имате право да поискате да заличим личните Ви данни без ненужно забавяне ако:
При определени условия може да откажем да заличим личните Ви данни, в случаите, предвидени от закона.

7.3.  Право на преносимост на данните и право на жалба
Имате право да получите данните, които обработваме за Вас в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, за да прехвърлите данните си към друг Администратор.
Имате право да предявите жалба до местния регулатор, Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) или съда, ако смятате, че Вашите права са нарушени.
За целта можете да посетите уебсайта на КЗЛД на адрес https://www.cpdp.bg/, където ще научите повече.

7.4.  Право на оттегляне на съгласието
Имате право да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни от наша страна по всяко време, като изпратите заявление за това към нас

7.5.  Право на възражение
Вие имате право по всяко време да подадете до нас възражение срещу обработване на Вашите лични данни за цели, свързани с директния маркетинг, включително профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Възражението може да бъде направено по телефон или с електронно писмо на посочените по-долу в т.10 данни за контакт с нас.

7.6.  Ограничаване обработването на лични данни
Вие имате право да поискате да ограничим обработването на Вашите лични данни, когато считате, че личните Ви данни са неточни, обработването на личните Ви данни е неправомерно, ние не се нуждаем от личните Ви данни за целите на обработването или Вие сте възразили срещу обработването им.  В този случай личните данни ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.

7.7.  Право да не бъдете обект на автоматизирано решение, включващо профилиране
Имате право да не бъдете обект на изцяло автоматизирано решение, включително профилиране, когато това поражда правни последставия за Вас или Ви засяга в значителна степен. 
Ако искате да упражните което и да е било от правата си, описани тук, моля, свържете се с нас на посочените в т. 7.4 контакти.

8. За колко време съхраняваме Вашите данни?
Съхраняваме запис на Вашите лични данни, за да Ви осигурим високо качество и последователност на услугите ни в рамките на групата. Винаги съхраняваме и обработваме данните Ви в съответствие със закона и никога не ги задържаме за по-дълго, отколкото е необходимо. Вашите данни ще бъдат съхранявани за срок от  3 години.

9. Защита на данните
Ние третираме Вашите лични данни като строго поверителни. За да ги защитим, предприемаме редица мерки, включително:

10. Контакт с нас
Ако искате да упражните което и да било от правата си, описани в настоящата Политика за защита на личните данни, или ако имате въпрос или оплакване, свързани с тази политика или с начина, по който се обработват Вашите лични данни, моля, свържете се с нас по един от следните начини:

По имейл: info@polygraphy.info
На телефон: 0878 100 148

11. Промяна в политиката
Последната промяна на настоящата Политика за защита на личните данни е направена на 20.05.2018