Медийно партньорство

Какви проекти подкрепяме

Като медия избираме внимателно проекти и организации, чиито инициативи подкрепяме. Това означава, че използваме всички ресурси на нашия портал Printguide.info и свързаните с него уебсайтове, за направим проекта популярен и успешен.

Фокусът ни е насочен изцяло върху организации, събития и проекти, които отговарят на следните условия:

Проектите, в които участваме активно и подкрепяме като медия


Българска асоциация за съвременна графика и печат

БАСГП е доброволно, неправителствено и независимо сдружение на производители на сито, дигитален, текстилен и други видове печат, на производители и доставчици на оборудване, технологии и консумативи за такъв печат, и други свързани дейности.

Пълноправен член на: FESPA
Дата на учредяване: 12 април 2011
Председател: Анка Бимлабова
Брой фирми - членове през 2013: 20
Участие на Полиграфия инфо: съучредител, член, член на УС
Уеб сайт: www.basgp.org

COPI'S

Специализираната изложба за рекламни и печатни комуникации. Най-голямото изложение за рекламната и печатна индустрия в България, което представя тенденциите и последните технологии в областта на рекламния дизайн, печатната реклама, промоционалните продукти и рекламно-информационните елементи.

Дата на провеждане: 16 – 18 октомври
Периодичност: Ежегодно
Място на провеждане: Интер Експо Център - София
Организатор на изложбата: Агенция Булгарреклама и Prim Design
Участието на Полиграфия инфо: медиен партньор
Уеб сайт: www.copi-s.com

InPEQ

Организацията има за цел да подпомага развитието на печатната индустрия в Балсканския регион чрез внедряване на европейските стандарти за екологичност, енергийна ефективност и високо качество на печат на всички
партньорски страни участници. Форумът организира семинари и уъркшопове за обмен на информация и опит в работата с най-новите технологии.


Година на учредяване: 2009
Под патронажа на: manroland
Брой печатарски организации- членове през 2013: 12
Участие на Полиграфия инфо: медиен партньор
Уеб сайт: www.inpeq.org