Общи условия

Защита на личните данни

Политика за поверителност

1. Въведение

A) Общи разпоредби
1.1 Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате уебсайтовете от групата на Полиграфия Инфо ООД. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Полиграфия Инфо ООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтовете за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайтовете на Полиграфия Инфо ООД. Чрез достъпа  (зареждането на) до интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтовете на Полиграфия Инфо ООД.

1.2 Ако не е прието друго в писмен вид с Полиграфия Инфо ООД, Вашето споразумение с Полиграфия Инфо ООД винаги включва като минимум общите условия, посочени в този документ. По-нататък те са наричани „Условия“.

1.3 Вашето споразумение с Полиграфия Инфо ООД включва приемането на Универсалните условия за един или всички сайтове от групата на Полиграфия Инфо ООД, а именно:
- www.polygraphy.info, www.printguide.info, www.bgoferta.info, www.printstock.info,  www.printidea.info, www.thedigitalprint.info, www.dotbrain.eu, както и всички бъдещи сайтове, които Полиграфия Инфо ООД създава или придобива. Вие можете да се запознаете с тях във фирмената страница на Полиграфия Инфо ООД на адрес: www.abpout.polygraphy.info, като Ви препоръчваме това да става преди ползването на сайтовете.

1.4. Освен, ако не е посочено друго, всяка нова функционалност , увеличаваща или обогатяваща настоящите Услуги на Полиграфия Инфо ООД, включително създаването или придобиването на нови за Полиграфия Инфо ООД сайтове и предоставените от тях за потребителите на Полиграфия Инфо ООД услуги, ще са обект на настоящите условия за ползване.

1.5. Услугите предоставяни чрез сайтовете от групата на Полиграфия Инфо ООД, можете да ползвате, включително, но не само чрез мрежата (www), PDA, мобилни устройства и RSS емисии. Тези условия за ползване се прилагат, когато получавате достъп до услугите на сайтове на Полиграфия Инфо ООД, независимо на какво устройство и независимо от начина, по който ги достъпвате. 

1.6. УСЛУГИТЕ на сайтовете на Полиграфия Инфо ООД  включват, но не се ограничават само до:
- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайтовете на Полиграфия Инфо ООД;

- възможност на потребители да създават и споделят дигитално съдържание произведено от тях,
- възможност за потребителите да публикуват обяви в сайтовете на групата, в които това е изрично упоменато и начинът е определен от Полиграфия Инфо ООД,
- участие във форумите и коментарите  на сайтовете на Полиграфия Инфо ООД,
- създаване на потребителски профили посредством регистрация за достъп до зоните на сайтовете на Полиграфия Инфо ООД, изискващи регистрация;

- получаване на email – бюлетини на Полиграфия Инфо ООД.

- получаване на  имейл нотификации, за потребителски активности, както и спрямо функционалности за регистрирани потребители, изполващи сайтовете на Полиграфия Инфо ООД

1.7. На сайтовете от групата на Полиграфия Инфо ООД може да присъстват и услуги предлагани от партньори на Полиграфия Инфо ООД. "ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което Полиграфия Инфо ООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните Потребители на сайта допълнителна информация за предоставяни от Партньорите стоки и услуги, включително чрез изпращане на търговски съобщения до посочените от потребителите електронни адреси.

Б) Промени в условията за ползване

1.11. Полиграфия Инфо ООД може да  промени, да добавя или премахва части от тези Условия за ползване по всяко време. Всички промени, които правим в Условията за ползване ще бъдат отразени на тази страница. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Ваша отговорност е да се запознавате с тези Условия за ползване преди всяко използване на сайта и продължавайки да използвате сайтовете на Полиграфия Инфо ООД, Вие се съгласявате с всички промени.

1.12. Ако някое от тези Условия за ползване или всички бъдещи ПРОМЕНИ в тези условия, са неприемливи за Вас, моля не използвайте сайтове на Полиграфия Инфо ООД. 

(C)  Промени в сайтовете на Полиграфия Инфо ООД

1.13. Полиграфия Инфо ООД може да промени или  прекрати всеки аспект, услуга или характиеристика на сайтовете си по всяко време, включително на неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер) необходимо за достъп или употреба. Полиграфия Инфо ООД не се задължава да информира предварително потребителите за тези промени.

(Д) Регистрация

1.14. Някои части от сайтовете на Полиграфия Инфо ООД изискват регистрация от потребителите. Попълвайки регистрационната форма и въвеждайки имейл адреса си и парола ще се счита, че  сте приели тези условия за ползване. Също така, абонирайки се, за която и да е от нашите  имейл услуги се счита, че сте приели тези условия за ползване.

1.15. Ако сте регистриран потребител, на който и да е от сайтовете на Полиграфия Инфо ООД, трябва да прочетете нашите условия за поверителност, които са неразделна част от тези условия за ползаване.

1.16. Когато се регистрирате, за да ползвате услугите на конкретен сайт,  Вие се регистрирате като потребител на сайтовете на Полиграфия Инфо ООД. Достъпът до зоните на сайтовете, изискващи регистрация се осъществява чрез потребителското ви име и парола, генерирани по време на регистрационния процес за съответния сайт.

1.17. Регистрирайки се за конкретен сайт от сайтовете на групата  на Полиграфия Инфо ООД Вие си създавате индивидуален потребителски профил чрез който получавате достъп до зоните изискващи регистрация за конкретния сайт. За да бъде регистрацията ви активирана, Вие се задължавате да дадете вярна и точна информация. Всяка календарна година, Полиграфия Инфо ООД ще напомня на потребителя да осъвремени информацията в профила си.
 

1.18. Полиграфия Инфо ООД ви позволява достъп до регистрационните зоните на сайтовете само си при условие, че:

1.19. Когато се регистрирате в даден сайт на Полиграфия Инфо ООД, Вие давате своето съгласие Полиграфия Инфо ООД в качестовто си на администратор на лични данни, да съхранява и обработва Ваши лични данни, доброволно предоставени от Вас. Вие давате и своето съгласие на Полиграфия Инфо ООД да получавате информационни бюлетини от сайтовете на групата под формата на електронни съобщения, СМС и др. подобни на доброволно посочените от Вас електронни адреси, телефони и др. При всяко подобно уведомяване Полиграфия Инфо ООД ще Ви предоставя възможност да се откажете за в бъдеще от получаването на конкретния информационен бюлетин.

1.20. Вие също така разбирате и се съгласявате, че услугите, предоставяни от Полиграфия Инфо ООД за потребители, независимо дали са регистрирани или не, могат да бъдат администрирани чрез административни съобщения, имейли, СМС-и и телефонни обаждания, когато това се налага.

E) Оборудване

1.21. Вие сте отговорни за осигуряването на оборудване (хардуер и/или софтуер), чрез  което да имате достъп до услугите на Полиграфия Инфо ООД, както и че този достъп може да Ви въвлича в разходи към трети страни. Полиграфия Инфо ООД не носи отговорност за тях. Вие носите отговорност за всички подобни разходи, включително и тези, свързани с излагане или доставка на реклами.

2. Общо и потребителско съдържание

2.1 Съдържание, генерирано от потребители на сайтовете на Полиграфия Инфо ООД 
2.1.1 Вие нямате право да качвате (upload), да разпространявате или  по друг начин да публикувате в сайтовете на Полиграфия Инфо ООД  клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание.

2.1.2 С използването на сайтовете на Полиграфия Инфо ООД вие се съгласявате, че няма да застрашавате, заплашвате или да злоупотребявате с останалите  потребители, използвайки клеветнически и/или  вулгарен език или  съзнателно да нарушавате дискусиите с повтарящи се съобщения, безсмислени съобщения или „спам“. Абсолютно са забранени език и обиди на верска, расова, национална, полова, възрастова, сексуална и друга основа.

2.1.3 Полиграфия Инфо ООД си запазва правото да прекрати без предупреждение достъпа до всички сайтове от групата на потребители, неспазваши условията в този раздел.

2.1.5. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи преки или косвени вреди на сайтовете на Полиграфия Инфо ООД или трети лица могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

2.1.6 При липса на допълнително писмени споразумение, потребителите на сайтовете от групата на Полиграфия Инфо ООД имат право да ги използват само с нетърговска цел. Всички материали, които наръшават това правило ще бъдат изтривани без предупреждение.

2.1.7 Вие приемате, че съдържанието, което публикувате в сайтовете на Полиграфия Инфо ООД може да бъде редактирано, премахвано, модифицирано, публикувано, предавано и показвано от Полиграфия Инфо ООД. И  вие се отказвате от всички права, които може да имате от изменението, промяната или премахването на съдържанието, несъгласувано с Вас.

2.2. Наблюдение

Полиграфия Инфо ООД има право, но не и задължението, да наблюдава Потребителско съдържание, публикувано или качено на сайтовете на Полиграфия Инфо ООДВъпреки, че Полиграфия Инфо ООД не е задължена да следи, редактира или премахва  потребителско съдържание, публикувано или качено в сайтовете от групата и не се задължава да предоставя резервни копия на никой потребител.

2.3. Потребителско съдържание, предоставено в сайтовете на Полиграфия Инфо ООД става неконфиденциално от вас ще се счита за неконфиденциално и не се третира като защитена или конфиденциална информация. В тази връзка Полиграфиа Инфо ООД не се задължава да заплаща публикувана от потребител информация.

3. Авторски права
Авторско съдържание в сайтовете на Полиграфия Инфо ООД
3.1. Всички материали (текстове, картинки, видео, бази данни и други), намиращи се на сайтовете от групата на Полиграфия Инфо ООД, са собственост на Полиграфия Инфо ООД и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния сайт за конкретния случай).

3.2. Разрешава се използване на цели или части от съдържание публикувано в сайтовете само след изричното разрешение на Полиграфия Инфо ООД.

3.3. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. Полиграфия Инфо ООД си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.

3.4. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе условия, носи наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.

4. Съдържание предоставено от трети страни.

4.1. Полиграфия Инфо ООД е разпространител (и не е издател ) на съдържание,  предоставяно от трети страни и потребители. Полиграфия Инфо ООД не е отоговорна за вредите или пропуснатите ползи от Вашето ползване на тази информация. При никакви обстоятелства  Полиграфия Инфо ООД не носи отговорност за вредите или пропуснати ползи, причинени от Вашето ползване или разчитане  на информацията, получена чрез сайтовете на Полиграфия Инфо ООД. Моля да потърсите съвет от специалисти, в зависимост от случая, по отношение на оценката на всяка конкретна информация, мнение, съвет или друго съдържание.

5. Публикуване на съдържание

5.1. Когато ни изпращате съсдържание за публикуване, Вие правите това в съответствие с условията за ползване на сайтовете на Полиграфия Инфо ООД.

5.2. Това означава, че ако това съсдържание не е Ваша собственост, а на трерти лица, Вие носите отговорност за уреждането на правата с въпросните трети лица. Изпращайки материала ни предоставяте не ексклузивен безплатен лиценз да публикуваме, препубликуваме или използваме по друг начин текстовите, графичните и/или мултимедийни материали във всякъкъв формат, включително и без ограничение в принт и електронен формат.

5.3. Ако няма изрична писмена договореност, Полиграфия Инфо ООД не дължи никакви възнаграждения за предоставеното за публикуване съсдържание.

6. Рекламно съдържание

6.1. Можете да  виждате рекламни материали, публикувани от трети страни във всички сайтове на Полиграфия Инфо ООД. Ние не носим никаква отговорност за съдържанието на тези рекламни материали, както и произтеклите от ползването им вреди и/или пропуснати ползи..

6.2. Ако искате да рекламирате в сайтовете на Полиграфия Инфо ООД посетете http://www.about.polygraphy.info/.

7. Лични данни

7.1 Полиграфия Инфо ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

7.2. Полиграфия Инфо ООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.


7.3. Полиграфия Инфо ООД може да предоставя събраната статистическа информация на трети лица, които водят до статистика за техните рекламни съобщения, обяви, банери и линкове, и да изготвя вътрешни статистики за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

7.4. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да изпрати писмено съобщение до Полиграфия Инфо ООД за отказ на e-mailа за контакти.8. Отказ от гаранции; Ограничаване на отговорност

8.1. Полиграфия Инфо ООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайтовете на Полиграфия Инфо ООД. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Полиграфия Инфо ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.


8.2.Полиграфия Инфо ООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.9. Обезщетения

9.1. Вие се съгласявате да защитавате, обезщетите и пазите Полиграфия Инфо ООД от и срещу всички искове и разноски, включително адвокатски хонорари, произтичащи от използването от Вас или Вашия профил на сайтовете от групата на Полиграфия Инфо ООД.

10. Прекратяване

10.1. Ако поради  някаква причина вярваме, че не се съобразявате с условията за ползване и изискванията поставяни от тях, можем да прекратим изцяло достъпа до всички от сайтовете на Полиграфия Инфо ООД незабавно и без предварително да Ви уведомяваме за това.


Полиграфия Инфо ООД
гр. София, кв. Банишора бл. 16 вх. А
BG 131480932
мол Пламен Давидов